2015. márc. 19.

A tenger...

Valami nagyon szépet olvastam, arról jutott eszembe...
Mi a titka?
Nekem mámorító érzés minden találkozás a tengerrel. Mamaiában a Fekete tengernél is mást éreztem a parton kiabáló árust hallgatva, Sydneynél is mást éreztem megpillantva a repülőgépről az Óóóóceánt, a francia Riviéra homokdűnéi mögött fürdőruhára vetkőzve, egy egész napos buszozás után a vízbe rohanva is mást éreztem, Abbáziánál szintén mást...
Mamaia a Fekete tenger partján
Ausztrália, Sydneynél Bondi Beach


Abbázia partja

Teraszról az Adria

Atlanti óceán apálykor Saint Malonál

Adriai tenger februári strand Jesolonál

Félreeső fövenyes part a francia Riviérán

Miramare kastély parkjából az Adria

Adriai tengerpart Fiuménál
"   tiszta szívvel hiszem, hogy akik még egyszer sem álmodtak hajnaltájt a tengerparton, hálózsákba burkolózva, orrukban a környező kertek oleander-bokrainak súlyos illatával, a hullámverés szívritmusára, bódult lebegésben a valóság és más, döbbenetes ihletettségű világok mezsgyéjén, kavicsos, kövecses vízparton heverve, mintha épp az a bizonyos bibliai cethal köpte volna partra őket, a kihunyó csillagok parazsa alatt: nos, azoknak – kutassák bár ezer évekig, a legmodernebb technológiák latba vetésével – sosem lesz majd teljesen érthető, mi is a titka annak a nagy sós víztömegnek, amit egyébként tengernek neveznek."
 (Bácskai diárium blog)

2015. márc. 2.

Kórusút Portugáliába autóbusszal...


Ma - amikor már csak legkisebb unokámnak énekelgetek -, közel másfél évtized múltán szedegetem elő az egykori portugál kórusút emlékeit. Saját képeink mellé kölcsönvettem a világhálóról is képeket, egy-egy rövidke videofilmet kiegészítésül. Most, hogy összegyűjtöttem az út élményeit, újraélem, még a lábam is bedagadt a sok ücsörgéstől a számítógép előtt, de nem annyira, mint azon az egykori hosszú úton...
2001 forró júliusában hosszú útra, autóbusszal Portugáliába indultunk, vendéglátónk Tomar városának kórusa
Esti indulás, éjszaka a buszon, útközben rövid pihenők, Nizzánál megállunk, kiszállunk a buszból egy félreeső partszakaszon fürdőruhára vetkőzünk, majd lelkesen vetjük magunkat a vízbe...

  Kora este érkezés Tomarba, kollégiumi szállás elfoglalása, majd közös vacsora a vendéglátó kórussal. Figyelmes vendégszeretet, a kórustagok készítette étel-ital, sütemények  Vacsora után szabad kószálás a városban.
Tomar a templomos lovagok székhelye valaha közvetlen pápai irányítás alá tartozott. Katonai rendje a Szentföldre tartó zarándokutak biztonságát garantálta a keresztes háborúk alatt. Később e helyen alapították a Krisztus-rendi kolostort. Ez a rend döntő szerepet vállalt a felfedezésekben nagymestere, Tengerész Henrik irányítása alatt.
Portugália egykor világbirodalom volt. Magellán és Vasco da Gama felfedező hajósai és az őket követő kereskedőflották a 16. század közepére afrikai, ázsiai és dél-amerikai területekre kiterjedő gyarmatbirodalmat hoztak létre. A portugál világbirodalom a huszadik századra szétesett, mára az egykori fényt műemlékeiben fedezhetjük fel. Vendéglátóink igyekezetének hála, kóstolót kaptunk szépségeiből.
Tomar:
Tomar legfőbb látnivalója a Krisztus-rendi kolostor, a XII-XIII. sz.-i portugál építészet és szobrászat valódi múzeuma, az ország legnagyobb épületegyüttese. Az egykori jeruzsálemi sírtemplom mintájára román stílusú tizenhatszögű kupolás templom a XII. sz.-ban épült. A Manuel-stílus egyik legnagyobb alkotása, a világhírű faragott ablak (Diogo de Arruda alkotása)

Tomar legnagyobb és leghíresebb ünnepe a három évenként júliusban tartott Tabuleiro (tálcafesztivál) ünnep, mely Dénes király szent életű feleségének, szent Erzsébetnek (Aragóniai Izabella) nevéhez fűződik. Színes szalagokkal díszített fehér ruhába öltözött fiatal lányok vonulnak fel, fejükön az áldozati adománnyal. Ez egy fonott kosárra nádakra felfűzött 30 db kenyéroszlopból áll, virágokkal feldíszítve, melyeket fehér galambbal, vagy a Krisztus-kereszttel díszített korona fog össze. A lányokat fehér inges, fekete nadrágos férfiak kísérik. A felvonulást a feldíszített városban vidám mulatozás követi.
 Egy házfalon a jellegzetes kék csempe, az azulejo, ilyen felvonulást jelenít meg:
A másnap esti koncert előtt kirándulunk, vár Nazaré, majd Alcobaca, ahol megnézzük a város fő látnivalóját, a Szűz Mária templom és - kolostort, majd késői vacsora után visszatérünk Tomarba.
Nazaré az egyik legszebb és leglátogatottabb halászfalu. Felső városában egy csodálatos hegyfokon kis emlékkápolna, a mórok felett aratott tengeri győzelem hőse vágtató lovát csak a Szűzhöz imádkozva tudta megfékezni a szakadék előtt.
A kápolna melletti kilátóhelyről dobják a mélybe a vízbefúltak üres koporsóját. Nazaréban még ma is sok az özvegy, akik életük végéig gyászolják hozzátartozójukat.


Az alsóvárosba fogaskerekűvel ereszkedtünk le, itt árusok hada kínálja portékáit
Kószálunk, gyönyörködünk, apróságokat vásárolunk az utcai árusoktól, megmártózunk az óceán vizében, aztán irány Alcobaca, ámulunk a kolostor szépségén, ami a város fő nevezetessége: 
Az alcobacai apátságot a független Portugália első portugál királya, Alfonso Henriques a mórok ellen vívott 1147-es santarémi győzelme után 1153-ban építtette a ciszterciek számára., szent Bernátnak tett fogadalmát beváltva. A Szent Szűz Máriának szentelt templom máig Portugália legnagyobb temploma. Kolostorának szerzetesei a középkor legnagyobb könyvtárát hozták itt létre, mellette virágzó gazdaságot alakítottak ki az egykor mocsaras területen. Az Alcoa folyóra épített hatalmas konyha és a szerzetesek refektóriuma minden képzeletet felülmúl. A kolostor óriási konyhája kék azulejos csempés, a közeli folyó vize ide vezetett csövön folyik egy medencébe, lefolyóján távozik az elhasznált víz, a medencében úszkáltak a sütésre szánt halak, a hatalmas kéménykürtő alatt sütötték egykor a szerzetesek eledelét.
medence folyóvízzel
kéménykürtő:
szerzetesek ebédlője:
Ez volt egykor Európa legnagyobb és legszebb ciszterci kolostora. A portugál történelem legromantikusabb szerelmi története fűződik az itteni síremlékekhez, Inés de Castro és Dom Pedro (Péter király) fehér márvány szarkofágja egymással szemben elhelyezve, hogy a feltámadáskor egymást pillantsák meg legelőször.
Dom Pedro infáns, IV. Alfonz király fia politikai érdekből kötött házassága sikertelen volt. Felesége kíséretének szépséges tagjába, Inesbe beleszeretett. A titkos szerelemből négy gyermek született. Felesége halála után titokban elvette feleségül Inest. A főurak felfedték titkukat, Dom Pedro távollétében az asszonyt meggyilkoltatták. A hazatérő Pedro dühödten rontott apjára, viszályukat csak az anyakirályné és a brágai érsek csillapíthatta le. Két év múlva, amikor a király meghalt, Dom Pedro trónra kerülve bosszút állt Inés gyilkosain, megölette őket. Exhumálás után Inést királynét megillető pompával temettette el Alcobacaban az igaz és olthatatlan szerelem jelképeként. Történetüket számos irodalmi és képzőművészeti alkotás őrzi.
Este megint koncert, utána késői vacsora, visszatérés Tomarba.
Másnap Coimbra a műemlékekben gazdag nagyváros az első állomásunk, a portugál Athén, egyetemét Dénes király alapította 1290-ben. Dénes király felesége II. András magyar király dédunokája, Portugáliai Szent Erzsébet, Árpád-házi Szent Erzsébet másodunokahúga.  A spanyol történelemben Aragóniai Izabellaként (1277-1336) ismert, akit 12 évesen adtak a kicsapongó királyhoz, akinek több gyermeke is született házasságon kívül. Erzsébet saját gyermekeivel együtt férje törvénytelen gyermekeit is anyai szeretettel nevelte fel. A viszálykodó király és fia közt békét teremtett, száműzetés lett a jutalma, majd a király később belátva tévedését, visszahívta, halála előtt megtért. Erzsébet súlyos beteg férjét haláláig ápolta, megbocsátva sok bántását. Özvegyen maradva a jótékonyságnak szentelte életét, vagyonát és ékszereit eladva az árát szétosztotta a szegények és a kolostorok között. Ő maga gyalog zarándokolt el szent Jakab sírjához Compostelába, majd visszavonult Coimbrába, az általa alapított klarissza kolostorba.
A kolostort utoljára akkor hagyta el, amikor békét közvetíteni ment a fia, IV. Alfonz és a veje, kasztíliai Ferdinánd között. Az út és a testvérháború miatt érzett fájdalom felőrölte maradék erejét. Estremozba érve magas láza lett, és itt érte a halál 1336. július 4- én, lánya és menye karjai között. Holttestét Coimbrába vitték, és sírja hamarosan zarándokhellyé vált, mert ereklyéi körül csodák történtek. Szentté avatását 1576-ban indították el. 1612-ben nyitották fel a sírt, és épségben találták a testét! VIII. Orbán pápa 1626-ban avatta szentté. Ünnepét még ebben az évben felvették a római naptárba, július 4-re. 
A hagyomány úgy tudja, hogy Dénes király megtérésében jelentős szerepe volt a következő esetnek:
Erzsébetet az irgalmasság gyakorlása közben egy apród szokta kísérni, aki szükség esetén a segítségére volt. A király meggyanúsította azzal, hogy bűnös viszonya van a királynéval, ezért halálra ítélte. Elküldte mészégetők ellenőrzésére az apródot, a kemencénél dolgozóknak pedig megüzente, hogy egy meghatározott órában érkezik majd egy apród, azt fogják meg, és vessék a kemencébe.
Az apród el is indult a királyi megbízatással, de útja közben betért egy templomba, misére. Ez a késedelem mentette meg az életét. A király ugyanis majdnem vele egy időben útnak indított egy másik udvari embert, hogy nézze meg, végrehajtották-e ítéletét. Ám a kemencéhez az előre jelzett órában csak az ellenőr érkezett meg, akit a munkások megragadtak, s abban a hiszemben, hogy ő a kiszemelt áldozat, bevetették a tüzes kemencébe. A király megértette a jelet, amellyel Isten megmentette az ártatlan apródot, és bűnbánatot tartva megtért...
Ebéd, majd Aveiro, rizsföldek, sólepárlók, lagunák. Ez a portugál "Velence" elsősorban hangulatos csatornapartjairól, XVI-XVII. sz.-i templomainak páratlan barokk kincseiről, palotáit borító azulejókról nevezetes.
Costa Nova, az Atlanti óceán és a Ria partján kis családi üdülőtelep sok-sok csíkos kis nyaralóházzal, derűs utcácskáiban nézelődünk, majd egy-egy kabinba behúzódva fürdőruhára váltjuk öltözékünket és irány az óceán!
Este koncert, majd késői vacsora után vissza Tomarba, aludni.
Csütörtökön reggeli után kirándulás a Zázere folyóhoz, hatalmas vizierőmű:
 Zázere folyó gátján:
 Mesterséges tó :

 Újkőkori kultikus kövek Macao környékén, forróságban, porban taposva és port nyelve  fegyelmezetten gyalogoltunk, hogy ezeket megláthassuk:


Ha jól emlékszem közel tizenöt év távolából, Macaoban jócskán lekéstük a tiszteletünkre adott fogadást, mire odaértünk, már a polgármester nem jelent meg. Kínos volt a helyzet...
Egy vacsoránk valahol...
 Este próba, majd vacsora, utána koncert, majd vissza Tomarba.
Már nem emlékszem, hogy melyik nap mentünk Batalha városába, a leírt programban nem szerepelt. Nem tudom, kinek köszönhetjük a kis kitérőt, de szívből köszönjük! A mi így-úgy sikerült fényképeink mellé ajánlom: //www.youtube.com/watch?v=ZiSHNlvsUNM
A Batalha-kolostor a portugál út legeslegszebb székesegyháza. A szó „csatát” jelent.
Az impozáns épület I. János király fogadalmi temploma, aki megígérte, hogy ha sikerül legyőznie a kasztíliai seregeket, hálája jeléül hatalmas kolostort emeltet és azt Szűz Mária kegyeibe ajánlja. A király seregei fényes győzelmet arattak, de a templom befejezetlen maradt. Az épületegyüttes végében egy nyolcszögletű panteont emeltek, ami soha nem készült el, így ma is Befejezetlen Kápolna néven közismert. Gótikus stílusban épült, Manuel stílusú és reneszánsz elemekkel.


A királyi kerengőből nyílik a Káptalan terem, az ismeretlen katona sírjával:
Az alapító I. János király és felesége síremléke:
Programban nem szereplő kitérőt tettünk Fatimába is.
Fatima a római katolikus világ legszentebb zarándok helye.
1917 május 13-án három parasztgyereknek megjelent itt Szűz Mária, és egy tölgyfa tetejéről szólt hozzájuk. Figyelmeztette őket, hogy Oroszországban hamarosan háborús eseményekre kerül sor, a világbéke megőrzéséhez buzgó imádságra és áldozatokra van szükség. A látomás sorozat fél éven át minden hónap 13. napján megismétlődött, valamilyen különös oknál fogva október 13-án érte el csúcspontját, amikor hetvenezer zarándok és bámészkodó szeme láttára a Nap – állítólag – tüzes labdaként végig gurult az égbolton.
A jelenés helyén hatalmas kolostor templom épült fel. Ez a Bazilika a város központja, előtte az óriási térrel. A térre egy kőfalba vágott ajtón át léphetünk be, ahol egy márvánnyal kikövezett út kilométernyi hosszan vezet a Jelenési kápolnáig és a templomig. Évente mintegy négy millióan 
Ma reggel hallottam a rádióban, hogy 2015. március 7-én állítják fel Kondor Lajos atya bronzszobrát Fatimában, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar kálvária létrehozásában.
Fogynak a napok, sokasodnak az élmények:
Lisszabon Portugália fővárosa a 13 km-re kiszélesedő Tejo folyó és az Atlanti óceán találkozásánál fekszik. Egyik jelképe, a Belém torony, (Torre Belém) a XVI. században Manuel király építtette a később róla elnevezett késő gótikus (Manuel) stílusban. Manuel stílus kizárólag Portugáliában létezik.
Szikrázó hőségben hófehérben, ahol buszunkkal megálltunk, a hatalmas világkiállítási közlekedési csomópont az Oriente pályaudvar. Santiago Calatrava spanyol építész tervei alapján épült a komplexum az ezredfordulót megelőző években.
Jeronimos kolostor kerengője Lisszabonban:
A csodás kolostortemplomban nem volt hallgatóság, csak úgy magunknak énekeltünk
 Szombaton reggeli után a Krisztus kolostorhoz megyünk fel Tomar várába, aztán fogadás a Városházán, majd közös ebéd a Canto Firme énekeseivel, szabad program, koncert a Városi Könyvtárban, majd közös vacsora és búcsúest.
Vasárnap reggeli után buszra szállunk, miután vendéglátóink sajnálkoznak, hogy milyen hosszú út áll előttünk. Búcsúzóul buszunk csomagtartóját megpakolták görögdinnyével, almával. Nem is tudták, hogy még tovább utazunk a világ végére, Santiago de Compostelába, csak utána vesszük hazafelé az irányt.
Santiago de Compostela Spanyolország Galícia tartományának fővárosa. A mai város már a római korban létezett, a Galícia provincia legfontosabb kikötője volt. A középkor óta Jeruzsálem és Róma után a legjelentősebb zarándokhely, világörökségi helyszín. Ide hozták Jeruzsálemből hajón szent Jakab holttestét, majd eltemették. Később sírja fölé építették a Szent Jakab Katedrálist, ami a Szent Jakab-út célpontja.
Hát ide is eljutottunk, ha csak nagyon rövid időre is. Az autóbusszal leparkolva rövid séta, majd betérünk a katedrálisba, lélegzetelállító!
https://www.youtube.com/watch?v=LDMB2Q0TfU8
Indulás hazafelé! Útközben időnként megállva hol az ajándékul kapott görögdinnyét, hol az almát esszük, lassacskán fogynak a kilométerek, közben fürdünk is.
Perpignan közelében kikászálódunk a buszból, elgémberedett tagjainkat megmozgatjuk, a homokdűnék takarásában vetkőzünk fürdőruhára, meztelen talppal boldogan futunk a víz felé, mint a gyerekek...
 
Dagadt lábbal, fáradtan érkezünk Budapestre a hosszú útról, de sok-sok élménnyel gazdagodva.
Emlékplakett
Ajándékul ilyen kis fémfigurákat hozunk családtagjainknak, ez a több méretben sok helyen árult fémkakas Portugália emblematikus tárgya.
A szájhagyomány útján terjedő história lényege az, hogy egy gyilkossággal alaptalanul vádolt, majd halálra ítélt zarándok végső kétségbeesésében azt állította - a bírái éppen lakomáztak -, hogy ő olyan biztosan ártatlan, mint ahogyan az asztalon lévő sült kakas kukorékolni fog. A kukorékolás, a csoda megtörtént, a zarándok pedig életben maradt.