2010. júl. 1.

Reménybeli utazás augusztusban...

Márciusban befizettük az előleget, azóta tervezgetünk, ma délelőtt az utazási irodát felhívtam, nyugtatgattak, hogy még messze van augusztus 18-a, addig összejön a kellő létszám, ma még csak tizenvalahány, minimális indulási létszám 18 fő. Annyira beleéltük magunkat, hogy végre a Felvidéknek azt a részét is láthatjuk, amit már régóta szeretnénk! Így hát sokaknak körlevélben küldtem a felhívást, még a facebook-on is meghirdettem.Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak
"Uraim, ha a pokolban egyszer az a gondolatjuk támadna az ördögöknek, hogy várost építsenek, az bizonyosan olyan lenne, mint Selmecbánya.
Bocsássa meg az ottani érdemes magisztrátus ezt a becsmérlést, nem akar lenni sem sértés, sem gúny, különösen az élőkre vonatkozólag, kik bizonyára nem tehetnek róla, hogy az őseik olyan bolondos helyre építkeztek. Nyájas olvasó, ki még nem jártál e görbe országban, képzelj magadnak háromezer hegycsúcsot, ugyanannyi völgykatlant, egy tucat sziklát, mely sűrűn be van építve mindenféle alakú házakkal, melyeknek előrésze sokszor háromemeletes, míg ellenben a háta szerényen odalapul a hegyhez.
Ha végigjárod a maga a természet által kikövezett várost, szíved csordultig megtelik humanisztikus érzelmekkel, s elérzékenyülten sóhajtasz föl:"Hát még itt is emberek laknak?"
Többek között ezt a várost szeretnénk látni...