2013. jún. 17.

Zirc és Bakonybél Pünkösdkor

Három napos kirándulással ajándékoztuk meg magunkat májusban. Kellemes apartman, szívélyes háziasszony, jövünk-megyünk, főzni sem kell, vendégekről gondoskodni sem, kettesben kószálhatunk kedvünk szerint. Mit láttunk a Magas-Bakonyban? Ebből morzsákat tudok csak megmutatni:
Nyíló piros pünkösdi rózsát vázában:
 A zirci apátsági arborétum sok-sok szépségét:
Kétszáz éves hársfasor az arborétumban
Cuha patak kanyarog az arborétumban

I. András királyunk szobrának felirata
I. András királyunk
A frissen felújított zirci ciszterci apátsági templomban öreg szerzetes kalauzolt, felért az előadása egy történelem órával. A templom történetén túl a szerzetes közösség évszázadai, a huszadik század ötvenes éveinek megpróbáltatásai, megaláztatásai, börtön, újrakezdés...
A Magyarországon alapított 18 ciszterci apátságnak több mint felét Árpád-házi királyaink alapították, a virágzó szerzetesi élet egészen a tatárjárásig tartott. 1241-ben szörnyű csapásként zúdult az országra a mongolok támadása, amelynek számos apátság áldozatul esett. A Ciszterci Rend központosított szervezetének köszönhető, hogy a nagy katasztrófa után mindegyik apátságban újraindult az élet. A külföldi apátságok ugyanis többször küldtek szerzeteseket Magyarországra. A vatikáni levéltárban fennmaradt pápai regisztrumokból tudjuk, hogy a 13. században a ciszterci monostorok közül Zirc apátjai kapták a legtöbb papi megbízást, hogy vitás egyházi ügyekben eljárjanak. Ebből tekintélyére és nagy jelentőségére következtethetünk.

Endrédy Vendel 1920-tól 39-ig volt a Szent Imre Gimnázium kimagaslóan tehetséges matematika és fizika tanára. Emlékezők tanúsága szerint fizikai kísérleteit egyetemi előadók is jöttek megcsodálni.
1939-ben a magyar tartomány apátjának választotta meg. A háború után az egyházüldözés kezdetén Mindszenty József esztergomi érsek hűséges tanácsadója, legfőbb bizalmasa lett.
1950-ben a nyílt utcáról rabolta el az ÁVO, megszégyenítő kínzások között tartották magánzárkában hat éven keresztül.
Legutolsó feljegyzésében Pannonhalmán ezt írta: „Az első, amit megállapítok az, hogy nem adnám oda a hatévi börtönélet szenvedésit semmi földi kincsért. Valami óriási értéktöbbletet kaptam. Kijártam a legmagasabb „főiskolát”, kezemben a diplomája, s rajta a pecsét: több emberség… Ezért nem tudok én haragudni senkire megbántóim, kínzóim közül.”
Endrédy Vendel apát boldoggá avatását kezdeményezte a Ciszterci Rend.
 Endrédy Vendel emlékfája a zirci arborétumban:
 
A felújított apátsági templom képei:Az apátsági templomban középkori felirat

Az első apátsági templom feltárás

A könyvtár a kolostorépületben
 A könyvtár legnagyobb méretű könyve:
 

Thuróczy: János: Cronica Hungarorum
 1900-as kiadású magyar viselettörténet:
 
Heltai Gáspár Kolozsváron nyomtatta 1571-ben:  Magyar és Erdély országnak Törvény könyve
Werbőczy Törvénykönyv
 A könyvtár címere 1795
Egyik könyvtár terem
   Szent Imre herceg szobra az apátság mellett:
 
 
Háziasszonyunk figyelmünkbe ajánlotta, nézzük meg a bakonybéli Pannon Csillagdát is. Azt gondoltuk, hogy élénkebb forgalom lesz az ünnep miatt, ám a község csendes volt, csak a csillagda vonzott népesebb társaságot. A csillagász élvezetes előadást tartott, majd a planetáriumban ámultunk a világűr felfoghatatlan gyönyörűségén. Kattints ide: http://www.csillagda.net/
Ennyi dióhéjban.