2014. nov. 9.

Déli végektől búcsú, Temesvár

Most, hogy évek múlva újra Temesváron jártunk, ismét csak ízelítő, amit a városról megmutathatok. Temesvár többnemzetiségű város, száz éve még lakosainak 43%-a német, 40%-a magyar, 5% szerb, a többi cseh, szlovák, horvát, bolgár, cigány nemzetiségű, a nagyszámú zsidó lakosok többsége magyarnak vallotta magát. Trianonban aztán megkapták a várost a románok...Ma a város lakosságának 8-10%-a magyar. Temesvár a Bánság közigazgatási és gazdasági központja, Románia harmadik legnagyobb városa Bukarest és Kolozsvár után. 
A Gyárváros városrészben felkerestük közösen a magyar Millenniumi templomot. Ybl Miklós unokaöccse, Ybl Lajos tervei alapján épült fel, 1896-ban tették le alapkövét, 5 év alatt készült el. 
Főoltárát magyar szentjeink - István, Imre, László - szobrai díszítik, az oltárképen a Szűzanya a Kisdeddel. Fején  magyar korona, kezében országalma és jogar - koronázási jelvényeink -  Patrona Hungariaet így festette meg a művész, id. Vastagh György. Két mellékoltár képe is az ő alkotása.

Féltve őrzött régi templomi zászlókat mutatott meg a templom plébánosa

Elmondta, hogy visszaállt a kétszáz évvel ezelőtti állapot, 1700 hívő, beolvadás, 50-ből 5 tiszta magyar esküvő, a vasárnapi mise 600 fő résztvevője  közül a fiatalok, gyerekek többnyire románok, a magyarok 70%-a öreg, Temesvár lakosainak 8-10%-a magyar...
Az évente egyszer más-más városban megrendezett katalán fesztivál helyszíne az idén Temesvár volt, ebből az alkalomból a spanyol tiszteletbeli konzul és családja ajándékul a montserrati Fekete Madonna pontos mását adta a Millenniumi templomnak 
Temesvár legrégebbi köztéri szobra a Nepomuki Szent János szobor, először 1722-ben állították fel a mai Szabadság téren, aztán az idők folyamán át meg áthelyezték, nemrégiben került felújítva a Millenniumi templom előtti térre. Az úton és vízen járók védelmezője, ezért választották a  bánsági katolikusok védőszentjüknek, alkotója ismeretlen.
Megköszönve a plébános úr előadását, elhagytuk a templomot, szétszéledtünk, mindenki szabadon kószálhatott, amerre akart, hát nekiindultunk, hogy egy órácska alatt valami képet kapjunk Temesvárról, mielőtt hazaindulnánk.
Az egykori Opera tér egyik végén az Opera és a Nemzeti Színház, a hatalmas korzó ma Győzelem tere, másik végén az ortodox katedrális, a legnagyobb román ortodox templom, 1936-1946 között épült. Az 1989-es romániai forradalom helyszíne a tér. A szekuritáte elől menekülő, a templomba bebocsátást kérő fiatalemberek előtt bezárták a templom kapuját...
Emléktáblák a két fiatalnak a templom falán a bejárat két oldalán
Hunyadi várkastély, még Károly Róbert építtette, az ő uralkodása idején lett a település várossá, míg Budát meg nem szerezte, Temesvár volt a királyi székhely, még országgyűlést is tartottak Temesváron, 1397-ben.
Hunyadi János volt ekkor a főispán. A Hunyadi várkastélyban élt Hunyadi János, amikor Magyarország kormányzójává választották, családját is elhozta Kolozsvárról, itt nevelkedett fia Hunyadi Mátyás is. Az első emeleti kápolnában esküdött meg V. László, hogy megvédelmezi a Hunyadi fiúkat.  https://www.youtube.com/watch?v=rhx7sMWSf6g
A várost a török uralom alól csak harminc évvel később szabadították fel 1716-ban az osztrák csapatok, mint az ország többi részét, Savoyai Jenő vezetésével.  Az épület ma a bánsági múzeumnak ad helyet.
Temesvár volt az első európai város, ahol bevezették az utcai villanyvilágítást. Ezt a Hunyadi várkastély előtt négynyelvű kivilágított lámpa hirdeti, román, angol, német, francia nyelven, magyarul nem. Minek azt tudni, hogy a magyarok vezették be!
 A Hunyadi várkastély tatarozása még mindig nem fejeződött be, de ahogy elnézem az esőcsatorna állapotát, nem is fog...

Bólyai János emléke:

                                     Az egykori Dóm tér, ma Egyesülés tere felújítás alatt


Csak buszból láttuk :
A Bega csatornán átívelő gyönyörű szecessziós Liget-úti híd 1908-ban épült, felújítás után természetesen az "épült"- feliratot levésték, se magyar címer, se turul, helyette román sas, a trianoni átnevezésben Decebál nevet kapott, tervezője Michailich Győző és Körössy Albert.
Nem sikerült lefényképezni, a világhálón talált régi kép:
Délután 5 órakor gyülekező, indulunk hazafelé, utunk Nagyszentmiklóson át vezet.
 Idegenvezetőnktől útközben  megtudjuk, hogy ez a város nemcsak Bartók Béla szülővárosa, hanem Makai Ödön ügyvéd is itt született, aki József Attila gyámja volt, Attila nővéreit feleségül vette, Jolánt kétszer is... Makai nagy társasági életet élt, ügyvédek, bankárok, művészek közt, ám temetésén a hódmezővásárhelyi zsidó temetőben csak ketten vettek részt, özvegye József  Etelka, és volt felesége, József Jolán.
Nagyszentmiklós a szenzációs aranykincs lelőhelye is, a Kárpát-medence legnagyobb aranykincse, amelynek sajnos csak másolata van itthon, eredeti darabjai Bécsben a Kunsthistorisches Múzeumban vannak.
Hallgatjuk az érdekes előadást a kincsekről, a rajtuk található rovásírásról, a nemrégiben megtalált szarvasi tűtartó rovásírásával való megegyezésről, Emese álmáról...
Kiszombornál átlépjük a határt, itthon vagyunk. Köszönjük Szatmári Sándornak az élménygazdag kirándulást!

2014. nov. 8.

Déli végektől búcsúzóban Herkulesfürdői kaland, kevés szóval, sok képpel

Kanyarog a Cserna patak, a fák jótékony takarásában az egykor Európa szerte legszebb, legkedveltebb fürdőhely...
A Cserna patak völgyének központjában felújított elegáns Ferdinánd hotel, ahol megszálltunk. Korai kelő vagyok, bekapcsolom a tévét, hallgatom a román himnuszt, (már itthon nézem meg, magyar fordítását) sok strófája van, vagy végtelenítve adják? Közben tájképek, zászlóerdő - kikapcsolom.
Herkulesfürdő fáj!
A történészek szerint még Traianus római császár építette ki a fürdőkolóniát, ami a népvándorlás viharaiban szinte teljesen elpusztult. A 18.században kezdték újra felfedezni a hajdani fürdőtelepet, 1734-ben gróf Hamilton osztrák altábornagy indítványozta, hogy építsenek egy katonai egészségügyi gyógyhelyet, a mélyből feltörő gyógyhatású meleg vizet hasznosítva. A római romok alapjára felépítették a Herkules fürdőházat. A szabadságharc után kezdődött a felvirágzás, egymás után építették a fürdőházakat, fogadót. Monumentális gyógycsarnokot építettek, benne a kaszinóval, a csatlakozó Ferenc József és Rudolf palotáit, szemben Sissy palotáját.
Ma ilyennek láthatjuk:
Kaszinó
A park fellobogózva
 A híd átvezette egykor Sissyt és a császárt is a Szapáry fürdőbe, ma óvakodva lépdelünk deszkáin
 Kaszinó és park részlet
Ferenc József palotája:Kinek kéne telefonálni, hogy ez az állapot tűrhetetlen?
Ugye, milyen romantikus, ahogy Ferenc József palotája csatlakozik a trónörökös palotájához?
 Pusztulóban...
 Sissy palotája:
Hírek keringenek a privatizációról, egy-egy felújítás is elkezdődött, de micsoda rossz gazda az, aki ilyen megdöbbentő nemtörődömséggel bánik tulajdonával!. Nem a tetőt javítják ki először, hanem bevakolják az épületet, a tető meg beázik...Herkulesfürdőt Olténiából telepítették be, ők így dolgoznak...

 A 19. században épült a reneszánsz Szapáry fürdő is, Alpár Ignác tervei szerint. Ma műemlék, a tábla tanúsítja...
Ez volt kedvenc fürdője nemcsak Szapáry Gyula miniszterelnöknek, hanem Ferenc Józsefnek és Sissynek is, nekik külön fürdőmedencéjük volt az épületben.
Ez a reggeli séta Sándor vezetésével, igazán felejthetetlen!
Ki tudott volna nélküle bejutni a Szapáry fürdő lezárt romos épületébe közülünk? Vele sikerült mindenkinek, aki vállalkozott, hogy átpréselje magát a szűk lyukon, amit tán a kutyák ki-be járkálására nyitottak...


A belépődíj
Igen keservesen, segítséggel, húztak-vontak, de csak bebújtam:
Hűséges követőink:
Amit bent láttunk, arra alig van szó:
Mennyezet a fogadótérben
Zsolnay szökőkút a lepusztított tér közepén:
szökőkút részlete
Régi képeslapon ugyanez
Fürdőfolyosó
 Fürdőfolyosó, kár, hogy nem mentünk közelebb, a végén lévő ív felirata érdekelt volna, de siettetett az őr


Kinagyítva látható az oszlopfőn az építés és a tatarozás évszáma
Fürdőfülke 2014-ben:
A 19. században épültek a a telep késő barokk és klasszicista stílusjegyeket ötvöző elegáns villái, a kor osztrák és magyar vezető rétegeinek, értelmiségének kedvelt pihenőhelyei a korzó két oldalán. Ma nem egyedi eset a Szapáry fürdő pusztuló állapota, vajon hogy nézhet ki a többi palota belülről?
A Herkules tér a település legősibb része és központja is ekkor épült ki. A tér közepén Herkules bronzszobra a posztamens négy oldalán egy-egy oroszlánfej vízköpővel. Adam Rammelmayer és Joseph Glanz bécsi mesterek alkotása
Herkules tér
A tér végében dombtetőn áll az 1838-ban  Nagyboldogasszony tiszteletére épült katolikus templom. Egykor Herkulesfürdő Magyarország legszebb és legkedveltebb fürdőhelye volt.
Hoepfner Guido tervezte Herkulesfürdő egyetlen magyar szecessziós palotáját, a József főherceg szállodát.  Ma így néz ki:
 Ferdinánd hotellel szemben, innen indul a folyosó a császári fürdőhöz...
 Hotelünk a háttérben, elől a fürdő és a rotunda, most lerobbant diszkó
 Fürdőépület tetején Herkules szobor
 https://www.youtube.com/watch?v=Vzdb48AS4wY hallgatjuk a buszban elmenőben, búcsúpillantás a vasútállomás épületére már elsuhanóban,
és még ez is HerkulesfürdőTemesvár felé vesszük az utat, arról is beszámolok majd...