2013. jan. 4.

Mi a baja velünk ájrópának?

Épp egy éves új alkotmányunk, és milyen botrányosan kezdődik: ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART!

 A budapesti Hősök terén a Millenniumi Emlékmű központi alakja Zala György alkotása, Gábriel arkangyal a kettős kereszttel és a koronával, ahogy egy legenda szerint szent István királyunk álmában megjelent:

Támadás! -adták ki hazánk, új alkotmányunk ellen a jelszót Brüsszel mai urai, egyetértésben nagyhangú hazai támogatóikkal.
Hát a nagyok?
Hát a gazdagok?
Nekik elnézik, hogy nemzeti himnuszuk, alkotmányuk Istenre, a kereszténység megtartó erejére való hivatkozással kezdődik...

Németország alkotmányának kezdő sora. "Isten és ember előtti felelőssége tudatában (...) a német nép alkotmányozó hatalmánál fogva meghozta alaptörvényét."

Az Ír Köztársaság alkotmánya így kezdődik: "A legszentebb Szentháromság Isten nevében, akié minden hatalom..."

Svájc alkotmánya valamennyi hivatalos nyelven így kezdődik: "A mindenható Isten nevében!" (németül: Im Namen Gottes des Allmächtigen!, franciául: Au nom de Dieu Tout-Puissant!, angolul: In the Name of Almighty God!) ezután így folytatódik: "A svájci nép és a kantonok, a teremtő iránti felelősség tudatában, elhatározták, hogy megújítják szövetségüket (...) tudatában a jövő generáció iránti felelősségüknek, abban a meggyőződésükben, hogy csakis az maradhat meg szabadnak, aki él is saját szabadságával, és gyakorolja azt, továbbá hogy a nép ereje aszerint méretik, amiként alakul leggyengébb tagjainak jóléte, a következő alkotmányt adományozzák saját maguknak!"

Málta alkotmánya így kezdődik: "Málta vallása a római katolikus apostoli vallás. A Római Katolikus Apostoli Egyház hatóságainak joga és kötelessége tanítani, hogy mely alapelvek helyesek és melyek nem. A római katolikus apostoli hit vallásos tanítását minden állami iskolában kötelező tantárgyként kell oktatni."

Lengyelország alkotmánya leszögezi: "Mindazok, akik hisznek Istenben mint az igazság és az igazságosság, a jóság és szépség forrásában, és mindazok, akik nem osztoznak ebben a hitben, de tiszteletben tartanak más forrásból származó egyetemes értékeket..."


God Save the Queen ( Isten óvd a királynőt vagy a királyt, aki éppen uralkodik) az Egyesült Királyság, Anglia, Észak-Írország, Új-Zéland, Kanada, a Brit Nemzetközösség hagyományosan használt nemzeti himnusza.

Amerika politikusain sem kéri számon Brüsszel, hogy a nemzetközi fizetőeszközön, a dolláron ott az egyértelmű hitvallás: "In God we trust", vagyis "Istenben bízunk"

Lisszabonban megtagadták a kereszténységre, mint Európát összetartó szellemiségre és kultúrára való hivatkozást.

Mohi Csaba nemzetközi jogász, Európa-jogi szakértő írásából is beemeltem:
Werner Karl Heisenberg Nobel-díjas fizikus1975-ben Budapesten is megjelent A rész és az egész című munkájában azt hangsúlyozza, hogy a keresztény Európa megmaradását csakis a politikai kereszténység biztosíthatja. "Jóllehet az emberek nagy része és a politikum nem kötődik a vallásos hit teológiai és hitélet rítusaihoz, valamint előírásaihoz, ugyanakkor az európai örökség erkölcsi értékeit (a jóságot, becsületet, igazságosságot, az emberi méltóság tiszteletét, a békét és így tovább) a társadalom élete és működése javára zsinórmértéknek tartja, ami olyan mágneses erőtér, amely ha egyszer kimerül, nem lesz merre mutasson az európai emberek iránytűje, és akkor iszonyatos dolgok történnek majd az emberiséggel, rosszabb az atombombánál és a koncentrációs táboroknál."