2013. ápr. 13.

Emlékezetes esküvői vacsora volt a Béke szállóban

bizony, már 48 éve! Azóta, ha arra járok, meg-megállok, nézegetem, olvasgatom a Nagykörút egyik legszebb sarkán a mozaikokat, a Szondi két apródjának történetét, Arany János gyönyörű sorait.
Az az egykori vacsora nekem felejthetetlen, mert igaz, hogy az ünnepi fogásokra már nem emlékszem, csak unokaöcsémnek az előételként tálalt hortobágyi palacsinta kiváltotta grimaszára. Az új cipő feltörte a lábamat, de még ezt is elfelejthettem volna. Azt már nem, hogy a menyasszonytánc forgatagában Édesapa farzsebéből valaki kiemelte a tárcát, benne a 25 személyes vacsora árával. Amikor fizetésre került a sor, kölcsön pénzből kellett a számlát kiegyenlíteni...
Ilyen emlékek után kerekedtünk fel a budapesti 100 éves házakat bemutató programra a múlt hét végén.
Amit összecsipegettem az egykori Britannia szálló történetéből, az épületlátogatás idegenvezetőjének előadása és a neves városvédő Ráday Mihály írásából való. A Budapest folyóiratban megjelent cikket érdemes elolvasni: http://www.budapestfolyoirat.hu/archivum/2006/3/134-bekeben-hagyni
A háború alatt a Britannia szállót bombatalálat érte, amely ekkor hadikórházként működött. Az ostrom után azonnal megkezdődött az újjáépítés, abban a szálló alkalmazottai lelkesen vettek részt, felhozták a pincéből az ostrom elől odamenekített leszerelt festett üvegablakokat is. Az újjáépítés után három évig szovjet katonai parancsnokság volt az épületben, utána lett újra szálló, amikor más épületbe költözött a megszálló...
Ekkor az épületet már Béke szálló néven nyitották ki újra.
 Az elmúlt évtizedeket angol nyugalommal túlélő Mr Foster és kutyája Jack ma is fogadja a vendégeket...
Az egykori neves Szondi sörözőnek és más, valaha nagyon szép más termeinek sincs mára nyoma. Amikor a 80-as években "modernizálták" a szállót, bővítették és átépítették úgy, hogy csak a főfalak maradtak meg változtatás nélkül, annak a hírneves kupolaterem is áldozatul esett. Az az 1937-ben átadott kupolaterem, márványoszlopokkal, főúri palotákból árveréseken vásárolt márványkandallókkal és Haranghy Jenő festményeivel, melyek Shakespeare-műveket ábrázolnak. A gombnyomásra ketté nyitható üvegkupola, üvegpadlójával. Alatta a mélygarázs, nappal fényt a kupolateremből kapott, éjjel alulról megvilágított üvegpadlón táncolhattak a vendégek. A nagy átalakítás során, hogy több asztal férjen be a kupolaterembe, márványoszlopait kicserélték karcsúbb oszlopokra. Ez a statikailag meggyengült kupolaterem sorsát megpecsételte.
Tessék megnézni a jelenlegi állapotot, külön figyelmet érdemel a műanyag álmennyezet:
A szálló múltját bemutató tablók közül egy:
    A megmaradt Haranghy tervezte színes üvegablakok és freskók az éttermet és a régi szárny
 lakosztályait díszítik.
Egy régi kandalló, csillárok, és tükrök a Zsolnay Terem ékességei. Az átépítés alatt a szálloda több mint száz szobával gazdagodott, mert a régi épülethez új szárnyat csatoltak.
 Itt-ott elhelyezett gördíthető paravánszerű  állványokon néhány megmentett ólomüveg betétes festett ablak a híres Szondi söröző, a borozó emlékét idézi.
 


Shakespeare színmű részlet és itt is a szörnyű álmennyezet:
  Hogy mi mindent nem láthatunk már!
Ilyen a "Móra szoba". Móra Ferenc gyakran tartózkodott ugyanis a Britanniában, melyet második otthonaként emlegetett. Az ő szobájában portréját bemutató üvegfestményen kívül az égetett faburkolatba tizenkét eredeti Móra-illusztrációt építettek be az író aláírásával.
Ilyen az eredeti faragott berendezéseivel és barátságos fülkéivel a Székely Ivó.
Ilyen a történelmi vonatkozású falfestményekkel, színes, festett üvegablakokkal a Szondi söröző.
Ilyen a Vadász terem üvegfestményeivel.
Ilyen a nótás terem.


Ilyen a gyönyörű kupolaterem, mind-mind Haranghy Jenő alkotásaival, ezért is nevezték tréfásan a Britannia szállót Haranghy múzeumnak.
 
Kiemelem Ráday Mihály írásából:
 "- a Kupolacsarnok képei és kandallói leírása is részletes. Az egyik kandalló "zöld erezett márvány", a másik három "fehér márvány" rézlemezzel, aranyozással, címerpajzsokkal, stb. díszítettek. A kupolaterem "... falait (... ) befoglalt olajképek borítják. Keretelésük plasztikus hatású barnás akanthusz indázat, Shakespeare drámákból képes jelenetek felirat-soraival."
A teremben elfoglalt helyük megjelölésével felsorolja a jegyzék a következőket: "Téli rege", "A velencei kalmár", "Szentivánéji álom", "Amit akartok", A windsori víg nők", "Rómeó és Julia", "Ahogy tetszik", "Minden jó, ha jó a vége" és "Szeget szeggel". (Ez utóbbi hollétéről sincs tudomásom.)
"A helyiség 4 + 2 + 2 oszlopaival tartott, fent szétnyitható kupolájának alsó részében körbefutó falikép: Shakespeare-kori színház, melytől kétoldalt különböző jelenetek víziói futnak körbe. Átellenben a dráma apotheozisa szimbolikus nőalakokkal. A kétfelé nyíló kupola-fedő üvegrács szerkezet geometrikus mintái stilizált tulipánsorral szegélyezettek. Középen köralakban görög mitológiai alakok őselem jelképei, 'Terra', 'Aqua', 'Ignis', 'Aer'. (Eredetileg sem részletezték tovább. A kupolának ez az eleme megvan. Csak ez!) Az utcai sarok Arany János-verssorokkal is díszített Szondy-mozaikjának (mely ma is a helyén van) a leírása került a védetté nyilvánítási lista végére. A Móra szobáról és a Nótás teremről, a Székely ivóról, s néhány további képről nem esik említés.
 A ráfestett Shakespeare-kori színházzal, a Haranghy-féle dráma-apoteózissal együtt lebontották a kupoladobot, s az első emeleti - metróállomás-szerűen kiképzett - elosztó tér álmennyezete alá befüggesztették a kupolaterem üvegkupoláját. Ebben az új térben sorakozik funkciótlanul a Britannia-Béke Szondy sörözőjének és Szondy borozójának jó néhány ablaka, paravánszerűen, mozgatható, lábakon álló keretekbe szerelve."
Képeket  az Urbanista oldalról, és innen-onnan  szedegettem, néhány saját felvételt hozzáadva.
Amit nem hagyhatok ki, az épület sarkát díszítő mozaik felirata:
Szondi György 1552-ben életét áldozta a hazáért,
Drégely várát védte a török ellen. 
Csodálatra méltó hősiessége visszaadta a nemzetnek hitét önmagában. 
Az ő hős emlékének állítottunk e helyen 1939-ben szobrot, amely 1945-ben az ostrom idején elpusztult.
 Isten óvja ezt az emlékművet és e házat. Britannia szálló és Szondi söröző  
 1947